Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Τελετή Παρουσίασης των νέων Δικηγόρων 2013


Έγινε την Τρίτη 10/12/2013 ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου η τελετή παρουσίασης των νέων δικηγόρων.
Έτυχαν εγγραφής στο μητρώο δικηγόρων και έλαβαν άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους 350 συνολικά νέοι δικηγόροι.
Τους νέους δικηγόρους, καλωσόρισαν στο επάγγελμα, με χαιρετισμούς τους οποίους τους απήυθυναν, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση