Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Διορισμός Γιώτας Κυριακίδου, Ε.Δ. ως Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστή


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κυρία Γιώτα Κυριακίδου, Ε.Δ. ως Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστή από την 1η Μαρτίου, 2015.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση