Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει μια κενή θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα προσόντα διορισμού ως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 6(1) του περί Δικαστηρίων Νόμου, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στη Γραμματέα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (κα Ειρήνη Χριστοδούλου, Αρχιπρωτοκολλητή) στο Ανώτατο Δικαστήριο, μέχρι 10 Δεκεμβρίου, 2014. Διευκρινίζεται ότι όλοι οι Δικαστές των πρωτόδικων δικαστηρίων θεωρούνται υποψήφιοι και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση.

Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής
Γραμματέας
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση