Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ANAKOIΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Παραίτηση κυρίας Λ. Καουτζάνη, Α.Ε.Δ.


Η κυρία Λεμονιά Καουτζάνη υπέβαλε την παραίτηση της από τη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου , 2015. Ως εκ τούτου από την πιο πάνω ημερομηνία παύει να είναι μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση