Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την 5η Απριλίου, 2017 την κα Μαρίνα Παπαδοπούλου, Επαρχιακό Δικαστή στη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή από 1η Μαΐου, 2017.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση