Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Πλήρωση 4 κενών θέσεων Επαρχιακού Δικαστή


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει 4 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, 2014. Σημειώνεται όπως το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύεται με πρόσφατη φωτογραφία και σ΄ αυτό να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου.

3. Σημειώνεται, ότι η διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο υποψηφίων για δικαστική θέση καταργήθηκε και ως εκ τούτου, όσοι ενδιαφέρονται για διορισμό, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.


Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής
Γραμματέας
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση