Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Νέα σύνθεση Κακουργιοδικείου Λάρνακας - Αμμοχώστου

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60 όπως τροποποιήθηκε) το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε τον τερματισμό της θητείας του κου Χρ. Φιλίππου Ε.Δ. από τις 10 Σεπτεμβρίου, 2014 ως μέλους του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λάρνακα-Αμμόχωστο με σύνθεση Ν. Σάντη, Π.Ε.Δ., Α. Δαυίδ, Α.Ε.Δ. και τον ίδιο και το διορισμό της κας Γ. Κυριακίδου Ε.Δ. από την ίδια ημερομηνία. Η νέα σύνθεση του πιο πάνω Κακουργιοδικείου από 10 Σεπτεμβρίου, 2014 είναι: Ν. Σάντης, Π.Ε.Δ., Α. Δαυίδ, Α.Ε.Δ. και Γ. Κυριακίδου, Ε.Δ.
Διευκρινίζεται ότι οι συνεχιζόμενες ακροάσεις ενώπιον του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λάρνακα-Αμμόχωστο, με σύνθεση Ν. Σάντη Π.Ε.Δ, Α. Δαυίδ, Α.Ε.Δ. και Χρ. Φιλίππου, Ε.Δ., θα συνεχιστούν κανονικά ενώπιον της ίδιας σύνθεσης, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση