Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Διορισμός Δικαστών Οικογενειακού Δικαστηρίου


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς:

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου την κα Μαρία – Χριστίνα Γ. Κάϊζερ και την κα Ραφαέλα Προκοπίου από την 9η Μαΐου, 2016.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση