Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Συνθέσεις Κακουργιοδικείων από 10/09/2015


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60 όπως τροποποιήθηκε), το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε τις πιο κάτω συνθέσεις Κακουργιοδικείων από 10 Σεπτεμβρίου, 2015:

Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία παραμένει με την ίδια σύνθεση, ήτοι από τους κ.κ. Λ. Δημητριάδου, Π.Ε.Δ., Χ. Χαραλάμπους, Α.Ε.Δ. και Μ. Παπαδοπούλου, Ε.Δ..

Κακουργιοδικείο Λεμεσού: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λεμεσό θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Τ. Καρακάννα , Π.Ε.Δ., Α. Κονή, Α.Ε.Δ. και Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ..

Κακουργιοδικείο Λάρνακας-Αμμοχώστου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα–Αμμόχωστο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Στ. Χατζηγιάννη-Χριστοδούλου, Π.Ε.Δ., Μ. Αμπίζα, Α.Ε.Δ. και Αλ. Λυκούργου, Ε.Δ..

Κακουργιοδικείο Πάφου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., Δ. Κίτσιο, Α.Ε.Δ. και Κ. Σατολιά, Ε.Δ..


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση