Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Πλήρωση έξι θέσεων Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει έξι θέσεις Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 15η Μαΐου, 2014. Σημειώνεται όπως το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύεται με πρόσφατη φωτογραφία και σ΄αυτό να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου.

3. Σημειώνεται, ότι η διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο υποψηφίων για δικαστική θέση καταργήθηκε και ως εκ τούτου, όσοι ενδιαφέρονται για διορισμό, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση