Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Διορισμοί 2 νέων Δικαστών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς:

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη μόνιμη θέση Επαρχιακού Δικαστή, τις κυρίες Μαρία Λοΐζου και Ειρήνη Β. Δημητρίου-Παναγή από την 10η Σεπτεμβρίου, 2014.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση