Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20.10.1961.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άσκησε δικηγορία στη Λάρνακα από το 1987 μέχρι το 1993. Στις 11.1.1993 διορίστηκε Επαρχιακός Δικαστής και στις 19.11.2001 διορίστηκε Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής. Στις 11.2.2008 διορίστηκε Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, υπηρετήσας ως Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου και ως Διοικητικός Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Την 1.9.2014 διορίστηκε Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Υπηρέτησε ως Λέκτορας και Εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου.

Το Μάιο 2016, ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για την εξέταση των σχολίων της Επιτροπή Greco. Από τον Ιούνιου του 2019, είναι αναπληρωτής διαιτητής στο Δικαστήριο Συμφιλίωσης και Επιδιαιτησίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (Organization for Security anf Co-operation in Europe - OSCE).

Από τον Οκτώβριο του 2020, ορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ως επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης Αρχών Δικαστικής Δεοντολογίας.

Τον Ιούνιο του 2022, ανέλαβε ως ο Πρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής Δικαστικής Υπηρεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Είναι νυμφευμένος, πατέρας τεσσάρων τέκνων.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top