Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσληψη 10 εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στενογράφων Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώνει την πρόσληψη των πιο κάτω 10 εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στενογράφων Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία, ήτοι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, 2017.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Α.Δ.Τ.

1. Μαρία Κουή Ευριπίδου (687237)
2. Μαρία Ευαγγέλου (716672)
3. Αγγέλα Νεάρχου (846936)
4. Μαρία Γιαννάκη (845555)
5. Λουκία Ξενοφώντος (998940)
6. Μαρία Ελευθερίου (988274)
7. Στέλλα Μυλωνά (962110)
8. Ραφαέλλα Ξενοφώντος (948768)
9. Εύη Μαρία Χαραλάμπους (953413)
10. Κωνσταντία Αλκιβιάδους (920843)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση