Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την 31η Μαρτίου, 2017 αποφάσισε το διορισμό του κου Ν. Γιαπανά, προσωρινού Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου από 1η Απριλίου, 2017.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση