Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Αφυπηρέτηση Χρυσούλας Δημητρίου, Δ.


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η κα Χρυσούλα Δημητρίου, Δικαστής του Οικογενειακού Δικαστηρίου αφυπηρέτησε την 1η Ιουλίου, 2016. Ως εκ τούτου από την πιο πάνω ημερομηνία παύει να είναι μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση