Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής αιτητών ασύλου η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος εκδιδομένης δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου ή κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: (+357) 22747500

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22747537

Διεύθυνση:

Κωστή Παλαμά 5
1096, Λευκωσία

Back To Top