Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Στρατιωτικό Δικαστήριο
Το Στρατιωτικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν απο στρατιωτικούς κατά παράβαση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ανεξάρτητα απο το ύψος τής προβλεπόμενης ποινής. Κατ΄εξαίρεση στην αρμοδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται και ιδιώτες όπου αυτό προνοείται απο το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλο νόμο.

Κατηγορούμενος με βαθμό συνταγματάρχη ή ανώτερο βαθμό δικάζεται απο Στρατιωτικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτείται με τον τρόπο που προβλέπεται η συγκρότηση κακουργιοδικείου.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι δικαστής, μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας τής Δημοκρατίας. Υπάρχουν δύο πάρεδροι που είναι στρατιωτικοί και διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Δικαστές Στρατιωτικού Δικαστηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

    ΛΕΥΚΩΣΙΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 22865788
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 22865642

    ΛΕΜΕΣΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 25806126
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 25305311

    ΛΑΡΝΑΚΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 24802765
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 24802800


    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση