Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων
Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν στην ανάκτηση κατοχής ενοικιαζόμενου ακινήτου, στον καθορισμό δικαίου ενοικίου και κάθε άλλο παρεμπίπτον ή συμπληρωματικό θέμα.

Κάθε Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο, μέλος τής Δικαστικής Εξουσίας, και δύο μέλη τα οποία προτείνονται από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Ο ρόλος των μελών είναι συμβουλευτικός. Λειτουργούν δύο τμήματα του δικαστηρίου.

Δικαστές Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων

Στοιχεία Επικοινωνίας

    ΛΕΥΚΩΣΙΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 22865624
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 22672728

    ΛΕΜΕΣΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 25806135
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 25305054

    ΛΑΡΝΑΚΑ / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 24802756
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 24802800

    ΠΑΦΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 26802720
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 26306395


    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση