Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Ανακοινώσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - Μεταφορά υποθέσεων στην κα Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ.1.ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,86Kb)
2.ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,82Kb)
3.ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,79Kb)
4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:12,14Kb)
5. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,82Kb)
6. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,81Kb)
7. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:12,02Kb)
8. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:12Kb)
9. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:12Kb)
10. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,74Kb)
11. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,74Kb)
12. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,75Kb)
13. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:12Kb)
14. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,73Kb)
15. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΔΔ ΗΜΕΡ. 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.xlsx (Μέγεθος αρχείου:11,73Kb)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση