Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Πλήρωση 7 κενών θέσεων Επαρχιακού Δικαστή


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει 7 κενές θέσεις Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 3η Μαρτίου, 2015. Σημειώνεται όπως το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύεται με πρόσφατη φωτογραφία και σ΄ αυτό να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου.

3. Σημειώνεται, ότι η διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο υποψηφίων για δικαστική θέση καταργήθηκε και ως εκ τούτου, όσοι ενδιαφέρονται για διορισμό, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής
Γραμματέας
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση