Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - Νέες Συνθέσεις Κακουργιοδικείων


Συνεπεία των προαγωγών στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου της κας Ε. Εφραίμ και κου Α. Δαυίδ οι οποίοι είναι μέλη των Κακουργιοδικείων που συνεδριάζουν στη Λευκωσία και Λάρνακα-Αμμόχωστο αντίστοιχα, το Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το άρθρο 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14 του 1960 όπως έχει τροποποιηθεί, αποφάσισε στις 28 Ιανουαρίου, 2015 την αντικατάσταση τους στις συνθέσεις των Κακουργιοδικείων που μετέχουν από την κα Μ. Παπαδοπούλου, Ε.Δ. και κα Στ. Κίζη, Α.Ε.Δ. αντίστοιχα με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου, 2015. Η κα Ε. Εφραίμ Π.Ε.Δ. θα παραμείνει στη σύνθεση Λ. Δημητριάδου, Π.Ε.Δ., Χ. Χαραλάμπους, Α.Ε.Δ. και ο κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ. στη σύνθεση Ν. Σάντης, Π.Ε.Δ., Γ. Κυριακίδου, Ε.Δ. μέχρι την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων ακροάσεων τους δυνάμει της 2ης επιφύλαξης του άρθρου 5(Ι) του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 όπως έχει τροποποιηθεί.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λευκωσία από 1 Φεβρουαρίου, 2015 διαμορφώνεται ως έξης: (Λ. Δημητριάδου, Π.Ε.Δ., Χ. Χαραλάμπους, Α.Ε.Δ., και Μ. Παπαδοπούλου, Ε.Δ. ) και η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λάρνακα-Αμμόχωστο από 1η Φεβρουαρίου, 2015 διαμορφώνεται ως εξής: (Ν. Σάντης, Π.Ε.Δ., Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ., Γ. Κυριακίδου, Ε.Δ.)

Περαιτέρω το Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Ιανουαρίου, 2015 αποφάσισε με βάση το άρθρο 5 του περί Δικαστηρίων νόμου 14/60 την αντικατάσταση του κ. Ηλ. Γεωργίου, Α.Ε.Δ. από τον κ. Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. από 1η Φεβρουαρίου, 2015. Ο κ. Ηλ. Γεωργίου θα παραμείνει στη σύνθεση Ι. Ιωαννίδης, Π.Ε.Δ., Γ. Στυλιανίδης, Α.Ε.Δ. μέχρι την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων ακροάσεων τους.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάζει στη Λεμεσό από 1η Φεβρουαρίου, 2015 διαμορφώνεται ως εξής: I. Ιωαννίδης, Π.Ε.Δ., Γ. Στυλιανίδης, Α.Ε.Δ. και Τ. Κατσικίδης, Ε.Δ.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση