Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου -Πλήρωση 6 θέσεων Επαρχιακού Δικαστή


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει έξι θέσεις Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου, 2013. Σημειώνεται όπως στο βιογραφικό σημείωμα να αναγράφεται και ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου.

3. Σημειώνεται, ότι η διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο υποψηφίων για δικαστική θέση καταργήθηκε και ως εκ τούτου, όσοι ενδιαφέρονται για διορισμό, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

4. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Επαρχιακού Δικαστή ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου, 2011, θα θεωρούνται υποψήφιοι και γι΄ αυτή τη διαδικασία και ως εκ τούτου δε θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση