Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Διορισμοί Προέδρου και Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς:

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη μόνιμη θέση Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου, την κυρία Μαρίκα Παπαθωμά - Καλλιγέρου, και ως Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους την κυρία Αγνή Ευσταθίου Νικολετοπούλου, τον κύριο Γεώργιο Σεραφείμ, τον κύριο Φίλιππο Κωμοδρόμο και την κυρία ΄Ελενα Μιχαήλ από την 14η Δεκεμβρίου, 2015.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση