Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - Πλήρωση 1 κενής μόνιμης θέσης Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου


Το Ανώτατο Δικαστήριο προτίθεται να πληρώσει 1 κενή μόνιμη θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία. Τα προσόντα διορισμού καθορίζονται στο άρθρο 111.2(Α)(α) του Συντάγματος και στο άρθρο 5 του Νόμου Ν.23/90 το οποίο παραπέμπει σε αυτό.
2. Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, 2017. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Δικηγόρο, σε αυτήν να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου.


Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής
Γραμματέας Ανωτάτου Δικαστηρίου
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση