Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Διορισμοί Δικαστών από 1/9/2017


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς:

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Επαρχιακού Δικαστή τους κ.κ. Γεώργιο Φούλια, Μαρίνα Ιεροκηπιώτου, Αγγελική Κάρνου, Μανώλη Χριστοδούλου και Χριστόδουλο Ε. Χατζηευτυχίου από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.
Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου τις κ.κ. Ελίτα Γαβριήλ και Αριάδνη Ζερβού από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων τον κύριο Γιώργο Χρ. Παγιάση από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση