Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκήρυξη θέσεων Επαρχιακού Δικαστή.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για 2 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή που προκηρύχθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2008 παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2009. Ταυτόχρονα προκηρύσσεται και τρίτη θέση Επαρχιακού Δικαστή με την ίδια προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση