Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκήρυξη 1 θέσης Επαρχιακού Δικαστή


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει 1 θέση Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.

Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη απο βιογραφικό σημείωμα, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι 15 Νοεμβρίου 2007.

Σημειώνεται οτι η διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο υποψηφίων για δικαστική θέση καταργήθηκε και ως εκ τούτου όσοι ενδιαφέρονται για διορισμό θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. Δικηγόροι οι οποίοι επέδειξαν ενδιαφέρον για διορισμό στην προκύρηξη ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2007, δε χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση