Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

Τελετή Παρουσίασης των Νέων Δικηγόρων - 7 Δεκεμβρίου, 2015


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η τελετή παρουσίασης των νέων Δικηγόρων θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου, 2015 και ώρα 12:00 μ. στην Αίθουσα Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς τιμή των νεοεγγραφέντων Δικηγόρων στο εντευκτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τελευταία ημέρα εγγραφής στο Μητρώο Δικηγόρων για δικαίωμα παρουσίας στην τελετή, είναι η 2α Δεκεμβρίου, 2015.


Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση