Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Διορισμοί Προέδρων και Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την 12η Ιανουαρίου, 2017 τους κ.κ. Ρέα Λιμνατίτου και Αλέξανδρο Παναγιώτου, Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου από 6 Φεβρουαρίου, 2017. Παράλληλα και από την ίδια ημερομηνία ήτοι 6 Φεβρουαρίου, 2017 το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Νίκο Γιαπανά Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή ως προσωρινό Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 10 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 όπως τροποποιήθηκε.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την 12η Ιανουαρίου, 2017 τους κ.κ. Μιχάλη Δρουσιώτη, Αλεξάνδρα Λυκούργου και Στέλλα Χριστοδουλίδου-Μέσσιου Επαρχιακούς Δικαστές στη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή από 6 Φεβρουαρίου, 2017.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση