Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

“SEMINAR ON NEW CYPRIOT INSOLVENCY FRAMEWORK” Presentations of the Seminar that took place in Nicosia, 6 & 7 November, 2015 - Index and links for docs [MF-LIVE.FID1976838]


Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις του Σεμιναρίου για την Εφαρμογή του Νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας που πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 6 & 7 Νοεμβρίου, 2015 ως επίσης και συνδέσμοι με υλικό από όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για το σεμινάριο.

See the below links to access the documents, which are referred to in the index bellow.


1. Personal Insolvency Arrangement (https://www.isi.gov.ie/en/ISI/Standard%20PIA%20-%20March%202015%20version.docx/Files/Standard%20PIA%20-%20March%202015%20version.docx)


2. Standard Debt Solutions Protocol Principles (https://www.isi.gov.ie/en/ISI/Standard_Debt_Solutions_Protocol_Principles_March_2015.pdf/Files/Standard_Debt_Solutions_Protocol_Principles_March_2015.pdf )


3. Guide to a Personal Insolvency Arrangement (https://www.isi.gov.ie/en/ISI/PIA-Revised%2016%20August%202013.pdf/Files/PIA-Revised%2016%20August%202013.pdf )


4. Insolvency Service of Ireland Statistics – Quarter 3 2015 (https://www.isi.gov.ie/en/ISI/ISI%20Statistics%202015%20Quarter%203.pdf/Files/ISI%20Statistics%202015%20Quarter%203.pdf )


5. Guidelines on a reasonable standard of living and reasonable living expenses (http://www.isi.gov.ie/en/isi/guidelinesundersection23-final.pdf/files/guidelinesundersection23-final.pdf )


6. Insolvency Service of Ireland Case Studies (https://www.isi.gov.ie/en/ISI/ISI_Case_Studies.pdf/Files/ISI_Case_Studies.pdf )


7. ‘Mortgage crisis – the Irish response’, Joshua Hogan and Fiona Johnson, Banking Law News, Publication of the International Bar Association Legal Practice Division, Volume 22 No 1, March 2015.
(http://www.mccannfitzgerald.ie/McfgFiles/knowledge/6118-Mortgage%20crisis%20%e2%80%93%20the%20Irish%20response.pdf )

8. ‘Dealing with Private Debt Distress in the Wake of the European Financial Crisis’, A Review of the Economics and Legal Toolbox, Yan Liu and Christoph B. Rosenberg, IMF Working Paper, WP/13/44. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1344.pdf )


9. ‘Resolving Residential Mortgage Distress: Time to Modify?’, Jochen R. Andritzky, IMF Working Paper, WP/14/226. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14226.pdf )

INDEX
Seminar on Cypriot Insolvency Framework
Personal Insolvency Materials
Nicosia, November 2015
Josh Hogan


1. Personal Insolvency Arrangement
2. Standard Debt Solutions Protocol Principles, Insolvency Service of Ireland
3. Guide to a Personal Insolvency Arrangement, Insolvency Service of Ireland
4. Insolvency Service of Ireland Statistics – Quarter 3 2015
5. Guidelines on a reasonable standard of living and reasonable living expenses, Insolvency Service of Ireland
6. Case Studies, Insolvency Service of Ireland
7. ‘Mortgage crisis – the Irish response’, Joshua Hogan and Fiona Johnson, Banking Law News, Publication of the International Bar Association Legal Practice Division, Volume 22 No 1, March 2015.
8. ‘Dealing with Private Debt Distress in the Wake of the European Financial Crisis, A Review of the Economics and Legal Toolbox’ Yan Liu and Christoph B. Rosenberg, IMF Working Paper, WP/13/44.
9. ‘Resolving Residential Mortgage Distress: Time to Modify?’ Jochen R. Andritzky, IMF Working Paper, WP/14/226.Κατεβάστε το Power Point Αρχείο JDM presentation - Cyprus 1...ppt (Μέγεθος αρχείου:322,29Kb)
PPT JDM presentation - Cyprus 2.PPT (Μέγεθος αρχείου:1389,64Kb)
PPT JDM presentation - Cyprus 3.PPT (Μέγεθος αρχείου:212,14Kb)
PPT JDM presentation - Cyprus 4.PPT (Μέγεθος αρχείου:214,18Kb)
ptx EU Commission - Josh Hogan - Cyprus Presentation on Personal Insolvency.pptx (Μέγεθος αρχείου:589,86Kb)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση