ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, 2021 στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, η Εναρκτήρια Συνάντηση για το Έργo που αφορά στην υλοποίηση της εισήγησης των εμπειρογνωμόνων για τη Σύσταση μιας Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων και για την Αναδιοργάνωση των Πρωτοκολλητείων των Δικαστηρίων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εναρκτήριες προσφωνήσεις έκαναν η κα. Περσεφόνη Παναγή, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Οικονομικών και η κα. Έμιλυ Γιολίτη, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Τη Συνάντηση συντόνισε ο κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης.

Στον χαιρετισμό της η κα. Παναγή ανέφερε ότι η θεσμοθέτηση ενός αυτόνομου μηχανισμού διοίκησης των δικαστηρίων είναι αναγκαία μεταρρύθμιση και έχει στόχο την αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην άμεση βελτίωση της απόδοσης και της συνεχούς αναβάθμισής τους. Η νέα Διοικητική Δομή θα αποφορτίσει τους δικαστές που είναι επιφορτισμένοι με διοικητικά καθήκοντα, ώστε αυτοί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στα δικαστικά καθήκοντά τους. Προβλέπεται ότι η νέα αυτή Υπηρεσία θα έχει τον δικό της προϋπολογισμό, θα είναι υπόλογη για την αποτελεσματική και ορθή χρήση των πόρων της και θα διοικείται από Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και μία μικρή διευθυντική ομάδα που θα διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εξειδικευμένες δεξιότητες σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας δημοσίων οργανισμών.

Ο Υπουργός Οικονομικών, στον δικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι για την κυβέρνηση, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός στις δομές και διαδικασίες του κράτους μας είναι η οδός που θα οδηγήσει μπροστά και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας. Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι το νέο έργο για δημιουργία μιας νέας αποτελεσματικής Υπηρεσίας Δικαστηρίων. Το έργο αυτό αποτελεί οριζόντια μεταρρύθμιση, η οποία θα στηρίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των υπόλοιπων μεταρρυθμίσεων. Τόνισε ότι η νέα Υπηρεσία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τον σκοπό που έχει να επιτελέσει και να διασφαλίζει την ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των δικαστηρίων.

Η κα. Γιολίτη, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, τόνισε ότι η σύσταση μιας ανεξάρτητης Δικαστικής Υπηρεσίας, αναμένεται ότι θα ενσωματώσει όλο το υπάρχον υποστηρικτικό προσωπικό των δικαστηρίων. Ταυτόχρονα θα αποτελεί μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη Υπηρεσία υποστήριξης των δικαστηρίων και θα αναλάβει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, διοίκησης και στήριξής τους και θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα τη λειτουργία του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Μόνο με αλλαγές στις υπάρχουσες εσωτερικές δομές διοίκησης και διαχείρισης θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι σημερινές προκλήσεις, αφού αναμένεται ότι αυτές οι αλλαγές θα ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, ενισχύοντας τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των Λειτουργών της Υπηρεσίας.

Εκ μέρους του DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε ο κ. Sebastien Renaud και αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για το βαθμό υλοποίησης των Μεταρρυθμιστικών Έργων στην Κύπρο, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους στην Ευρώπη.

Εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση του Έργου, έγιναν ομιλίες από τον κ. Χρήστο Γιακουμόπουλο, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου, και από τον κ. Daniel Schmidt, ο οποίος εξήγησε με λεπτομέρεια το Σχέδιο Εργασίας, τα Παραδοτέα και τα Χρονοδιαγράμματα του Έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Κύρια ομιλήτρια ήταν η κα. Angela Denning, Γενική Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Ιρλανδίας, που, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η Υπηρεσία Δικαστηρίων στην Ιρλανδία δεν έχει κανένα ρόλο σε σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης που είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων και του δικαστικού σώματος. Οι δικαστές είναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων. Απαγορεύεται από τον Νόμο στην Υπηρεσία Δικαστηρίων να προσβάλει με οποιονδήποτε τρόπο την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας ή να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε δικαστική λειτουργία.

Τέλος ανέφερε ότι η ίδρυση της Υπηρεσίας στην Ιρλανδία πριν από 21 χρόνια ήταν μια άκρως επιτυχημένη μεταρρυθμιστική αλλαγή, η οποία συνέτεινε τα μέγιστα στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Δικαστηρίων.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν, Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης, Διοικητικοί Προέδροι Επαρχιακών Δικαστηρίων, Διοικητικοί Πρωτοκολλητές και άλλοι Λειτουργοί από τα Δικαστήρια και Υπηρεσίες που σχετίζονται με το Έργο.

Τμήμα Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης
Λευκωσία
18 Φεβρουαρίου, 2021Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Kick-off 18.02.2021 - Programme FINAL Greek.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Kick-off 18.02.2021 - Programme FINAL English.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Angela Denning - Speech - Kick-off Meeting 18.2.2021.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Presentation of Daniel Schmidt - Kick off 18.2.21.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Speech of Christos Giakoumopoulos 2777-0322-3554.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χαιρετισμός Προέδρου ΑΔ - Court Service - Kick-off.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χαιρετισμός ΥΔΔΤ - Speech of Minister of Justice.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top