ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την προώθηση των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στην Ένωση Δικαστών Κύπρου και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Κανονισμών, με εντολή την εξέταση των εισηγήσεων οι οποίες θα υποβληθούν από τους ως άνω δύο φορείς.

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κάτω από το πεδίο «Μεταρρύθμιση».Τμήμα Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης
Ανώτατο Δικαστήριο
Λευκωσία
18 Ιανουαρίου, 2021

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top