ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ - Το Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14 του 1960 όπως έχει τροποποιηθεί, αποφάσισε τον τερματισμό της θητείας της κας Γιώτας Κυριακίδου, Α.Ε.Δ., στο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία (με σύνθεση Αλ. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Γ. Κυριακίδου, Α.Ε.Δ. και
Φ. Καπετάνιου, Α.Ε.Δ.) και την αντικατάστασή της από την κα ΄Αννη Πανταζή-Λάμπρου, από την 10
η Μαΐου, 2021 μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου, 2021. Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάζει στη Λευκωσία από τις 10 Μαΐου, 2021 είναι Αλ. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Φ. Καπετάνιου, Α.Ε.Δ και Α. Πανταζή-Λάμπρου, Ε.Δ.

Περαιτέρω το Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14 του 1960 όπως έχει τροποποιηθεί, αποφάσισε όπως οι συνεχιζόμενες ποινικές υποθέσεις Κακουργιοδικείου 12881/18, 10272/19 και 19517/19 θα συνεχίσουν να εκδικάζονται από το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία με σύνθεση Αλ. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Γ. Κυριακίδου, Α.Ε.Δ και Φ. Καπετάνιου, Α.Ε.Δ., μέχρι την αποπεράτωσή τους.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top