Διαδικασία και Κριτήρια Διορισμού και Προαγωγής Δικαστών - Στάδιο Ζ' Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Προκήρυξη ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου, 2020Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Προκήρυξη ημερομηνίας 18.12.20.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top