Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Ανακοινώσεις

Διορισμός Προέδρου Οικογενειακού Δικατηρίου


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Μενέλαο Τσαγγαρίδη ως Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση