Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου, 2020 και 3 Ιουνίου, 2021 για την διαδικασία Εγγραφής Ασκούμενων Δικηγόρων και την λειτουργία των Δικαστηρίων αντίστοιχα σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία εγγραφής των Ασκούμενων Δικηγόρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τερματίζεται. Η Εγγραφή, τόσο των Ασκούμενων Δικηγόρων, όσο και των Δικηγόρων, θα γίνεται κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στα τηλέφωνα 22865774 και 22865595.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top