ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 2023 στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, η Τελετή Ολοκλήρωσης της Έκθεσης του Έργου για τη «Δημιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων και Αναδιοργάνωση των Πρωτοκολλητείων των Δικαστηρίων». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο και διεύθυνε το Έργο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Tigran Karapetyan, Head of Transversal Challenges and Multilateral Projects Division, Directorate General of Human Rights and Rule of Law στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έγιναν εναρκτήριες ομιλίες εκ μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον κ. Αντώνη Λιάτσο-Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκ μέρους της Κυβέρνησης από την κα. Στέφη Δράκου-Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον κ. Daniele Dotto, Deputy Director of Directorate B –Head of Governance and Public Administration Unit, DG Reform και εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον κ. Frederick Dolt, Head of the Department for the Implementation of Human Rights, Justice and Legal Co-operation Standards.

Ο κ. Αντώνης Λιάτσος στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, «Μέσα, σε αυτό το μεταρρυθμιστικό χάρτη, εντάσσεται και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Διαχείρισης των Δικαστηρίων με τη θεσμοθέτηση μιας Ανεξάρτητης Υπηρεσίας. Στόχος της είναι η αποφόρτιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου από διοικητικής φύσεως καθήκοντα και η επικέντρωσή του στο δικαστικό τομέα. Παράλληλα, η προσπάθεια αυτή διευρύνθηκε με στόχο την Αναδιοργάνωση των Πρωτοκολλητείων, ώστε να υπηρετείται καλύτερα η απονομή της Δικαιοσύνης. Είναι φανερό ότι μια τέτοια προσπάθεια στηρίζεται αναφανδόν υπέρ μιας διαφορετικής φιλοσοφίας, η οποία πιθανόν να έρχεται σε ολοκληρωτική σύγκρουση με αναχρονιστικές υφιστάμενες εσωτερικές δομές. Και αυτό διότι, η νέα προσέγγιση εμπερικλείει, στην ουσία, ριζικό ανασχεδιασμό των υπαρχουσών δομών και διοικητικών διαδικασιών».

Η κα. Στέφη Δράκου είπε, ως Κυβέρνηση, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ίδρυση Δικαστικής Υπηρεσίας θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της διοίκησης και θα εξυπηρετήσει στο μέγιστο την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων. Η εφαρμογή του Έργου μαζί και με τα άλλα Έργα θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα στην απόδοση δικαιοσύνης.

Στην συνέχεια η Υπουργός, ανέφερε μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή επαγγελματικής διαχείρισης στον τομέα της διοίκησης των δικαστηρίων, όπως:

• Περισσότερος χρόνος για τους δικαστές ώστε να επικεντρωθούν στα δικαστικά τους καθήκοντα.

• Περισσότερη και καλύτερη διοικητική υποστήριξη των δικαστών.

• Βελτίωση του προϋπολογισμού, του προγραμματισμού, της διαχείρισης κινδύνων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων.

• Αποτελεσματικότερος σχεδιασμός στη διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού.

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των δικαστηρίων.


Ο κ. Daniele Dotto εκ μέρους της ΕΕ, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για το βαθμό υλοποίησης των Μεταρρυθμιστικών Έργων στην Κύπρο, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους στην Ευρώπη.

Στην συνέχεια ανέφερε ότι, «Όταν τα δικαστικά συστήματα εγγυώνται την ορθή εκτέλεση δικαιωμάτων και συμβάσεων, οι πιστωτές είναι πιθανότερο να δανείζουν, οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και αποθαρρύνονται να υιοθετούν καιροσκοπική συμπεριφορά, το κόστος των συναλλαγών μειώνεται και οι επενδύσεις μπορούν να κατευθύνονται ευκολότερα σε καινοτόμους τομείς.

Στην πραγματικότητα, ένα αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα, να προωθήσει την καινοτομία, να προσελκύσει άμεσα ξένες επενδύσεις, να εξασφαλίσει φορολογικά έσοδα και να στηρίξει την οικονομία του τόπου».

Και ο κ. Frederick Dolt εκ μέρους του ΣτΕ, εξήρε την άψογη συνεργασία που υπήρξε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής – DG REFORM, Συμβουλίου της Ευρώπης και Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ολοκλήρωση του Έργου. Παράλληλα όμως επεσήμανε ότι για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η έγκριση και εφαρμογή των εισηγήσεων της Έκθεσης από τις κυπριακές αρχές ενώ τόνισε ότι είναι πολύ κρίσιμο και το στάδιο υλοποίησης του Έργου.

Παρουσίαση και αποτελέσματα του Έργου:

Η κα Elena Yurkina εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε τα παραδοτέα του Έργου, έκανε αναφορά στα κύρια αποτελέσματά του και παρουσίασε οδικό χάρτη και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση του Έργου. Επίσης εξήγησε τη μελέτη που έγινε για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης των Δικαστηρίων και την Αναδιοργάνωση των Πρωτοκολλητείων.

Η κα Αδαμαντία Μαντά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για τη σημασία της δημιουργίας της νέας Δικαστικής Υπηρεσίας, υπεύθυνης για τη διαχείριση και διοίκηση των Δικαστηρίων στην Κύπρο.

Ο κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου Διευθυντής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι, «Χωρίς τη διαρκή μεταρρύθμιση και τις απαιτούμενες αλλαγές για συνεχή εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος, θα είναι θέμα χρόνου το σύστημα να παραμείνει στάσιμο και να καταστεί και πάλι αναποτελεσματικό».

Επίσης, ο κ. Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε στην ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας, θεωρεί ότι μια τέτοια αλλαγή είναι απολύτως αναγκαία και ενδεχομένως να αποδειχθεί ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστεί στο μέλλον, ώστε να επιτύχουν οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές.

H Τελετή διεξήχθη στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την παρακολούθησαν: Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, Μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης, Προέδροι Επαρχιακών Δικαστηρίων και Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας, Μέλη της Ένωσης Δικαστών Κύπρου, Μέλη του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, Διοικητικοί Πρωτοκολλητές, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλοι Λειτουργοί από τα Δικαστήρια και Υπηρεσίες που σχετίζονται με το Έργο.


Τμήμα Μεταρρύθμισης
Λευκωσία
18 Ιανουαρίου, 2023Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1. CEREMONIAL ADDRESS OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME COURT_Court Service_1....pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2. Ομίλία Υπουργού Δικαιοσύνης στο ΑΔ - 18.1.23.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3. 20CY19_closing event_Daniele Dotto speech.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4. Welcoming address_Frederic Dolt_Cyprus project closing event 2777-3017-8311.1 2....pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5. Presentation Elena Yurkina 180123 Cyprus 2780-2174-8743.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 6. SPEECH G. EROTOCRITOU - FINAL EVENT - INDEPENDENT COURT SERVICE - 18.1.23.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τελική Έκθεση - Δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων στην Κύπρo.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top