Το Στρατιωτικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν απο στρατιωτικούς κατά παράβαση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ανεξάρτητα απο το ύψος τής προβλεπόμενης ποινής. Κατ΄εξαίρεση στην αρμοδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται και ιδιώτες όπου αυτό προνοείται απο το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλο νόμο.

Κατηγορούμενος με βαθμό συνταγματάρχη ή ανώτερο βαθμό δικάζεται απο Στρατιωτικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτείται με τον τρόπο που προβλέπεται η συγκρότηση κακουργιοδικείου.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι δικαστής, μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας τής Δημοκρατίας. Υπάρχουν δύο πάρεδροι που είναι στρατιωτικοί και διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στοιχεία επικοινωνίας

    ΛΕΥΚΩΣΙΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 22865788
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 22865642

    ΛΕΜΕΣΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 25806126
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 25305311

    ΛΑΡΝΑΚΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 24802765
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 24802800


    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Back To Top