Ελληνικά
Supreme Court of Cyprus
 

FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Search:  
Search
Advanced Search            

Welcome to our WebSite

PrintPrint


Welcome to the official website of the Supreme Court and the other Courts of the Republic of Cyprus.


Use the menu on the left to navigate between the pages of this site which contain information about the Legal System of the Republic of Cyprus, the structure of the Courts, the Judiciary, photographs and other relevant information.


Latest News

Judgments22/07/2009 NEW: Κλίμακες Δικαστικών και Δικηγορικών Εξόδων

Judgments31/03/2009 NEW: Εφαρμογή τής διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής


Web Portal of the Republid of Cyprus

Cyprus Presidency of the Council of the European Union 2012 Cyprus Presidency of the Council of the European Union 2012

About Cyprus

Top Page

Best viewed with screen resolution 1024 x 768

© 2007 - 2017 Republic of Cyprus, Supreme Court of Cyprus
Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster