ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Επίσημη Εφημερίδα - 9 Σεπτεμβρίου, 2016 - Αριθμός 4107

Οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί που δημοσιεύτηκαν με αριθμό γνωστοποίησης 6 στο Μέρος Ι του Δεύτερου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4102 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, 2015 ως οι περί της Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου (Αρ.1) Διαδικαστικοί Κανονισμοί του 2015, διορθώνονται με τη διαγραφή του αριθμού “τριάντα (30)” από την πρώτη γραμμή της σημείωσης του “Εντύπου Αρ. 1” των παραρτημάτων και την αντικατάσταση του με τον αριθμό «σαράντα πέντε (45)”.

_______________________________________________________________________________________


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4102 31 12 2014 PARARTIMA 2o MEROS I.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top