ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Επίσημη Τελετή Παράδοσης των Προτεινόμενων Κανονισμών,
Πολιτικής Δικονομίας στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η επίσημη τελετή παράδοσης των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, 2020 στις 12:00 μ.μ.

Η αναθεώρηση των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας είναι το έβδομο Έργο που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων. Tην υλοποίηση του Έργου έχει αναλάβει το Συμβούλιο της Ευρώπης υπό τον συντονισμό του Διευθυντή Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Γ. Ερωτοκρίτου και της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του Λόρδου Dyson και στη συνέχεια έγινε ενδελεχής επεξεργασία από την Επιτροπή Θεσμών που διόρισε το Ανώτατο Δικαστήριο, της οποίας προέδρευε η Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως ήταν τότε, κα Περσεφόνη Παναγή, με Αντιπρόεδρο τον κ. Γιασεμή Ν. Γιασεμή, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στην ενδεκαμελή Επιτροπή Θεσμών, συμμετείχε ίσος αριθμός Δικαστών και Δικηγόρων και ένας Πρωτοκολλητής.

Πέραν της συνεχούς εμπλοκής των δικηγόρων σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των Κανονισμών, υπήρξε και δημόσια διαβούλευση, με αποτέλεσμα να σταλούν απόψεις τόσο από δικηγόρους, όσο και από πολίτες.

Στην τελετή παράδοσης έλαβαν μέρος η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, κα Περσεφόνη Παναγή, Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Αρχιπρωτοκολλητής, ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης, τα Μέλη της Επιτροπής Θεσμών και τα Μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης.

Επίσης, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών Κύπρου, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που ασχολήθηκαν με την ετοιμασία και τη μετάφραση των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετικό χαιρετισμό.

Εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης απηύθυνε χαιρετισμό ο Mikhail Lobov - Head of Human Rights Policy and Cooperation Department και συμμετείχαν οι Daniel Schmidt, Elena Yurkina και Ραφαέλα Χατζηκυριάκου.

Εναρκτήριες ομιλίες έκαναν η κα Περσεφόνη Παναγή, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κα Έμιλυ Γιολίτη, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο κ. Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
  Στη συνέχεια η κα Περσεφόνη Παναγή, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών παρουσίασε και επεξήγησε τους προτεινόμενους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τη φιλοσοφία τους. Στην ομιλία της ανέφερε ότι προτείνονται σημαντικές αλλαγές στην προσέγγιση επίλυσης των αστικών διαφορών, υιοθετώντας ορισμένες από τις πρακτικές που είχαν εισαχθεί στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας στο δικαστήριο να χειρίζεται υποθέσεις ταχέως, δίκαια και με αναλογικό κόστος, ετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για αλλαγή κουλτούρας στα δικαστήρια.

  Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τους Κανονισμούς και θα αποφασίσει μέσα στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα του έργου τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν θα τους υιοθετήσει. Η υιοθέτησή τους, βέβαια, δεν θα σηματοδοτήσει το τέλος του δρόμου, αλλά την αρχή ενός νέου ταξιδιού πριν από την εφαρμογή τους, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου και, όπου απαιτείται, αναθεώρησης.

  Κανένα εγχείρημα, φυσικά, δεν μπορεί να είναι επιτυχές, εάν δεν γίνει κατανοητή η σημασία και η φιλοσοφία του. Είναι προφανές ότι για να είναι πραγματικά αποτελεσματικοί οι προτεινόμενοι Κανονισμοί, πρέπει να γίνουν κατανοητοί και αποδεκτοί από όλους τους κύριους εμπλεκόμενους στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, και οι νέες πρακτικές και διαδικασίες να εφαρμοστούν σωστά στα δικαστήρια.

  Περαιτέρω ανέφερε ότι οι Κανονισμοί θα απαιτούν αλλαγές συμπεριφοράς για περισσότερη συνεργασία εκ μέρους των δικηγόρων πριν και μετά την έναρξη της διαδικασίας, και μια πιο τολμηρή και πρακτική προσέγγιση από τους δικαστές κατά την άσκηση του ενεργού τους ρόλου στη διαχείριση των υποθέσεων.

  Όπως ανέφερε, αυτά είναι θέματα τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια της επόμενης φάσης του Έργου, που είναι η εκπαίδευση δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με τους προτεινόμενους Κανονισμούς.

  Η Υπουργός Δικαιοσύνης κα Έμιλυ Γιολίτη, στον χαιρετισμό της εξέφρασε την ευχαρίστησή της που γίνονται σταθερά βήματα προς την ολιστική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Διαβεβαίωσε ότι τώρα που οι Κανονισμοί έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμοι για έγκριση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως είναι έτοιμο να προχωρήσει άμεσα σε οποιεσδήποτε νομοθετικές τροποποιήσεις που ενδέχεται να απαιτούνται στους υφιστάμενους νόμους, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή σημαντικών καινοτόμων προνοιών στους προτεινόμενους Κανονισμούς. Υποστήριξε επίσης την πρόταση του κ. Ερωτοκρίτου για τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών για έγκαιρη αναθεώρηση και προσαρμογή των Κανονισμών.

  Επιβεβαίωσε επίσης για τη δέσμευση της κυβέρνησης για ενεργή υποστήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Αυτό αντικατοπτρίζεται, όπως ανέφερε, κυρίως στους σημαντικούς πρόσθετους πόρους που έχουν διατεθεί στη δικαιοσύνη, όπως οι πρόσθετες δικαστικές θέσεις για το έργο των καθυστερημένων υποθέσεων, καθώς και τα νέα κτίρια για τη στέγαση των νέων δικαστηρίων.

  Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Χρίστος Κληρίδης, κλείνοντας τον χαιρετισμό του ανέφερε ότι είναι αισιόδοξος για το μέλλον και ότι ο αέρας της μεταρρύθμισης είναι αισθητός από όλους. Είναι καθήκον μας, πρόσθεσε, να υλοποιήσουμε και να παραδώσουμε στη νέα γενιά δικηγόρων και στη δικαιοσύνη γενικότερα, νέες ιδέες, πρακτικές και δίκαιες λύσεις, για την επίτευξη ταχύτητας, ποιότητας και λογικού επιπέδου εξόδων για την επίλυση διαφορών στην Κύπρο.

  Ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης κ. Γ. Ερωτοκρίτου, στην εισαγωγική του ομιλία, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Θεσμών, όλους τους εμπειρογνώμονες και ιδιαίτερα εκείνους που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του Έργου, καθώς και το Συμβούλιο της Ευρώπης για το συντονισμό του Έργου, ανέφερε ότι αν οι προτεινόμενοι Κανονισμοί υιοθετηθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα δώσουν μια μοναδική ευκαιρία στα Δικαστήρια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί σίγουρα θα βοηθήσουν στο να γίνουν οι διαδικασίες στα Δικαστήρια πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές. Όμως εκείνο που πρωτίστως παράλληλα χρειάζεται, είναι αλλαγή κουλτούρας τόσο από τους Δικαστές όσον και από τους Δικηγόρους και τους διαδίκους. Χωρίς αλλαγή νοοτροπίας οι προτεινόμενοι Κανονισμοί δεν θα έχουν το ποθητό αποτέλεσμα.


  Τμήμα Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης
  Λευκωσία
  26 Νοεμβρίου, 2020


  OCX 1. Short introduction - G. Erotocritou - Proposed CPR.DOCX
  Κατεβάστε το αρχείο Word 2. Introduction Part for the Rules COE 2761-4341-9138.2.docxOCX 3. Opening Speech of the President of the Supreme Court of Cyprus - P. Panayi.DOCX
  Κατεβάστε το αρχείο Word 4. Speech of Minister of Justice.doc
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5. SKM_C65820112612160 - President Bar Association.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Word 6. Presentation of the Rules 26.11.2020 - P. Panayi.docx

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top