ALL DISTRICT COURT JUDGES BY ORDER OF SENIORITY

    1. Mrs Tereza Karakanna,President
    2. Mrs Elena Efraim, President
    3. Mr. Angelos David, President
    4. Mrs Rea Limnatitou, President
    5. Mr. Alexandros Panayiotou, President
    6. Mr. Stavros Stavrou, President
    7. Mr. Elias Georghiou, President
    8. Mr. Demetris Kitsios, President
    9. Mr. Charalambos Charalambous, President
    10. Mr. Michalis Ambizas, President
    11. Mr. Nicos Gerolemou, President
    12. Mr. Antonakis Konis, President
    13. Mrs Stella Christodoulidou Messiou, President
    14. Mrs Marina Papadopoulou, President
    15. Mr. Thomas Thoma, President
    16. Mr. Christos Philippou, President
    17. Mrs Yiota Kyriakidou, President
    18. Mr. Michalis Droussiotis, President
    19. Mrs Lia Markou, President
    20. Mrs Stalo Tsivitanidou-Kizi, President
    21. Mrs Maro Larmou - Papadema, President
    22. Mr. Costas Constantinou, Senior District Judge
    23. Mr. Lefteris Panteli, Senior District Judge
    24. Mrs Phani Kapetaniou, Senior District Judge
    25. Mr. Philippos Timotheou, Senior District Judge
    26. Mrs Sophia Kleopa-Hadjikyriakou, Senior District Judge
    27. Mrs Georgia Petasi-Korfioti, Senior District Judge
    28. Mr. Christodoulos Christodoulou, Senior District Judge
    29. Mrs Kiki Kyriakidou-Kounidou, Senior District Judge
    30. Mrs Evi Antoniou, Senior District Judge
    31. Mrs Nathalie Talarides-Kontopoulou, Senior District Judge
    32. Mrs Maria Papaioannou, Senior District Judge
    33. Mr. Panikos Michaelides, Senior District Judge
    34. Mr. Loizos Mougis, Senior District Judge
    35. Mrs Stephie Vassiliou, Senior District Judge
    36. Mr. Theodoros Theodorou, Senior District Judge
    37. Mr. Georgios Vlamis, Senior District Judge
    38. Mrs Christiana Parpotta, Senior District Judge
    39. Mrs Tonia Nicolaou, Senior District Judge
    40. Mrs Nadia Mathikoloni, Senior District Judge
    41. Mr. Nicolas A. P. Georghiades, Senior District judge
    42. Mrs Yiota Kythreotou-Theodorou, Senior District Judge
    43. Mr. Marios Ayiomamites, Senior District Judge
    44. Mrs Irene V. Demetriou Panayi, Senior District Judge
    45. Mr. Alexandros Phylaktou, District Judge
    46. Mrs Annie Pantazi-Lambrou, District Judge
    47. Mr. Michalis Papathanassiou, District Judge
    48. Mrs Nayia Economou, District Judge
    49. Mr. Michalis G. Loizou, District Judge
    50. Mrs Maria K. Loizou, District Judge
    51. Mrs Christiana Hadgigeorgiou, District Judge
    52. Mrs Dona Constantinou, District Judge
    53. Mr. Christos Raspopoulos, District Judge
    54. Mrs. Evi Hadjipapa Avraam, District Judge
    55. Mrs Marilena Theoclitou, District Judge
    56. Mr. Xenis Xenophontos, District Judge
    57. Mr. Pavlos Kyriakides, District Judge
    58. Mrs Evie Efthymiou Andreou, District Judge
    59. Mr. Michalis Charalambous, District Judge
    60. Mr Loucas Paschalides, District Judge
    61. Mr. Georghios Foulias, District Judge
    62. Mrs Aggeliki Karnou, District Judge
    63. Mrs Marina Ierokypiotou, District Judge
    64. Mr. Manolis Christodoulou, District Judge
    65. Mr. Christodoulos E. Hadjieftyhiou, District Judge
    66. Mrs Yiota Ioannidou-Papa, District Judge
    67. Mr. Marinos Mytides, District Judge
    68. Mr. Andreas G. Loizou, District Judge
    69. Mrs Nicole Gregoriou, District Judge
    70. Mrs Christia A. Middleton, District Judge
    71. Mrs Malvina Nathanael, District Judge
    72. Mr. Simos A. Symeou, District Judge
    73. Mr. Nicodemos D. Fakontis, District Judge
    74. Mrs Froso Christodoulidou, District Judge
    75. Mr. Andreas Anagnostou, District Judge
    76. Mr. Christos M. Papallas, District Judge
    77. Mr. Andreas Louca, District Judge
    78. Mrs Myria Loizou, District Judge
    79. Mr. Charalampos - Marios Karapatakis, District Judge
    80. Mrs Maria - Anna Stylianou, District Judge
    81. Mr. Paul Agapitos, District Judge
    82. Mr. Vasilis Aggelos Loizou, District Judge
    83. Mrs Natalie Papandreou, District Judge
    84. Mrs Christina G. Ppekri, District Judge
    85. Mr. Kyriakos Georgiou, District Judge
    86. Mrs Antriana Joan Solomidonou, District Judge
    87. Mrs. Despoina Maria Georgiadou, District Judge
    88. Mrs Niovi Petridou, District Judge
    89. Mr. Loucas Haviaras, District Judge
    90. Mr. Panayiotis Savvides, District Judge
    91. Mrs Georgia Karamalli, District Judge
    92. Mr. Michael Michail, District Judge
    93. Mr. Theodoros Symeonides, District Judge
    94. Mrs Katerina Elia, District Judge
    95. Mrs Eleni Minti, District Judge
    96. Mrs Eleni Pefkou, District Judge

Back To Top