Show details for SUPREME COURTSUPREME COURT

Hide details for COURT OF APPEALCOURT OF APPEAL

    Postal Address:
    Court of Appeal
    17 Thrakis str
    2112 - Aglantzia
    Nicosia, Cyprus

    Telephone:(+357) 22551920, 22551923

    Fax:(+357) 22572848

    e-mail:chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Hide details for NICOSIA DISTRICT COURTNICOSIA DISTRICT COURT
    Postal Address:
    Nicosia District Court
    Charalambos Mouskos str
    1405 - Nicosia
    Cyprus

    Telephone:(+357) 22865518

    Fax:(+357) 22304212

    e-mail:chief.reg@sc.judicial.gov.cy


Show details for LIMASSOL DISTRICT COURTLIMASSOL DISTRICT COURT
Show details for LARNACA DISTRICT COURTLARNACA DISTRICT COURT
Hide details for PAPHOS DISTRICT COURTPAPHOS DISTRICT COURT
    Postal Address:
    Paphos District Court
    Corner of Neophytou & Nicou Nikolaide Str
    P. O. Box 60007
    8100 - Paphos
    Cyprus

    Telephone:(+357) 26802601
    Fax:(+357) 26306395

    e-mail:chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Hide details for FAMAGUSTA DISTRICT COURT (AT PARALIMNI)FAMAGUSTA DISTRICT COURT (AT PARALIMNI)
    Postal Address:
    Famagusta District Court
83, Megalou Alexandrou str,
5290 - Paralimni
Cyprus

Civil Department Telephone: (+357) 23741926

Criminal Department Telephone: (+357) 23741915


Fax: (+357) 23741949 Hide details for KYRENIA DISTRICT COURTKYRENIA DISTRICT COURT
    Postal Address:
    Kyrenia District Court
    Charalambos Mouskos str
    1405 - Nicosia
    Cyprus

    Telephone:(+357) 22865518

    Fax:(+357) 22304212

    e-mail:chief.reg@sc.judicial.gov.cy


Show details for FAMILY COURTSFAMILY COURTS
Hide details for RENT CONTROL TRIBUNALRENT CONTROL TRIBUNAL
    NICOSIA
    Telephone: (+357) 22865624
    Fax: (+357) 22672728

    LIMASSOL
    Telephone: (+357) 25806135
    Fax: (+357) 25305054

    LARNACA / FAMAGUSTA
    Telephone: (+357) 24802756
    Fax: (+357) 24802800

    PAPHOS
    Telephone: (+357) 26802720
    Fax: (+357) 26306395


    e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Show details for INDUSTRIAL DISPUTE TRIBUNALINDUSTRIAL DISPUTE TRIBUNAL
Show details for MILITARY COURTMILITARY COURT

Hide details for ADMINISTRATIVE COURTADMINISTRATIVE COURT
Contact information

Postal address:
Administrative Court
Charalambos Mouskos Street
1404 - Nicosia
Cyprus


Telephone:

(+357) 22865751 / 769 / 761

Fax:

(+357) 22661657


e-mail:

administrativeregistry@ac.judicial.gov.cy

For GPS use the address
Charalambos Mouskos Str
1102 - Nicosia

Show details for INTERNATIONAL PROTECTION ADMINISTRATIVE COURTINTERNATIONAL PROTECTION ADMINISTRATIVE COURT
Back To Top