The following judges serve in the Limassol District Court as from 10 September, 2023:

1. Thomas Thoma, P.D.C.

2. Lia Markou, P.D.C.

3. Panikos Michaelides, P.D.C.

4. Marios Ayiomamites, P.D.C.

5. Costas Constantinou, S.D.J.

6. Dona Constantinou, S.D.J.

7. Michalis Charalambous, S.D.J.

8. Aggeliki Karnou, S.D.J.

9. Yiota Ioannidou-Papa, D.J.

10. Froso Christodoulidou, D.J.

11. Kyriakos T. Georgiou, D.J.

12. Despoina Maria Georgiadou, D.J.

13. Theodoros Symeonidis, D.J.

14. Marilena Miltiadous, D.J.

15. Doria Varosiotou, D.J.

16. Afroditi L. Parparinou, D.J.

17. Constantinos Markos Pasiardis, D.J.
Back to previous page

Back To Top