Ανώτατο Δικαστήριο - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τελευταία Ενημέρωση

29/05/2020 - -

27/05/2020 - -

22/05/2020 - Πινάκια Ανωτάτου Δικαστηρίου

22/05/2020 - Ανακοινώσεις - Νέα

15/05/2020 - Πινάκια Ανωτάτου Δικαστηρίου

15/05/2020 - Ανακοινώσεις - Νέα

15/05/2020 - Ανακοινώσεις - Νέα

15/05/2020 - Ανακοινώσεις - Νέα
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ - Το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 όπως τροποποιήθηκε, αποφάσισε το διορισμό της κας Αγγελικής Κάρνου, Ε.Δ. στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου το οποίο θα εκδικάσει την ποινική υπόθεση 2188/20, στη Λάρνακα – Αμμόχωστο σε αντικατάσταση του κ. Λοϊζου Μουγή, Ε.Δ., λόγω κωλύματος του τελευταίου. Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου, για σκοπούς εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης 2188/20 είναι: Νικόλας Σάντης, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Σοφία Κλεόπα-Χατζήκυριακου, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και Αγγελική Κάρνου, Επαρχιακός Δικαστής.
Back To Top