Δικαστές Δοικητικού Δικαστηρίου

κα Μαρίκα Παπαθωμά Καλλιγέρου, Πρόεδρος
κα Αγνή Ευσταθίου Νικολετοπούλου, Δικαστής
κ. Γιώργος Σεραφείμ, Δικαστής
κ. Φίλιππος Κωμοδρόμος, Δικαστής
κα Έλενα Μιχαήλ, Δικαστής
κα Ελίτα Γαβριήλ, Δικαστής
κα Αριάδνη Ζερβού, Δικαστής


Back To Top