Κάθε Κακουργιοδικείο έχει απεριόριστη δικαιοδοσία να εκδικάζει πρωτόδικα οποιαδήποτε ποινική υπόθεση. Συνήθως μόνο αδικήματα για τα οποία η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή υπερβαίνει την ποινή φυλάκισης 5 ετών εκδικάζονται από Κακουργιοδικείο. Αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 χρόνια εκδικάζονται από το Επαρχιακό Δικαστήριο.

Κάθε Κακουργιοδικείο απαρτίζεται από 3 Δικαστές ήτοι, ένα Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου και δύο Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές ή ένα Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου και δύο Επαρχιακούς Δικαστές, ή ένα Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, ένα Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και ένα Επαρχιακό Δικαστή. Σε περίπτωση διαφωνίας οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν ένορκοι.

Στο Κακουργιοδικείο υπηρετούν δικαστές των Επαρχιακών Δικαστηρίων οι οποίοι ορίζονται για τον σκοπό αυτό από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος και η κατηγορούσα αρχή έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον τής καταδίκης, τής αθώωσης ή της ποινής.

Επί του παρόντος λειτουργούν στη Δημοκρατία 7 Κακουργιοδικεία με έδρα τη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.


Back To Top