Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:


Διοικητικό Δικαστήριο
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1404 - Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο:

(+357) 22865751 / 769 / 761

Τηλεμοιότυπο:

(+357) 22661657

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

administrativecourt@ac.judicial.gov.cy


Για GPS χρησιμοποιείτε τη Διεύθυνση
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1102 - Λευκωσία

Back To Top