Κακουργιοδικείο 1 που συνεδριάζει στη Λευκωσία μέχρι 31/08/2022

   Μ. Αμπίζας Π.Ε.Δ.

   Γ. Πετάση-Κορφιώτη Α.Ε.Δ.

   Μ. Παπαϊωάννου Α.Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο 2 που συνεδριάζει στη Λευκωσία μέχρι 09/09/2023

   Στ. Σταύρου Π.Ε.Δ.

   Χρ. Παρπόττα A.Ε.Δ.

   Α. Πανταζή-Λάμπρου Ε.Δ.

   (Οι συνεχιζόμενες ποινικές υποθέσεις Κακουργιοδικείου 12881/18 και 19517/19 θα συνεχίσουν να εκδικάζονται από το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία με σύνθεση Α. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Γ. Κυριακίδου, Α.Ε.Δ. και Φ. Καπετάνιου, Α.Ε.Δ., μέχρι την αποπεράτωσή τους.)

   Κακουργιοδικείο 1 που συνεδριάζει στη Λεμεσό μέχρι 09/09/2023

   Α. Κονής Π.Ε.Δ.

   Φ. Τιμοθέου Α.Ε.Δ.

   Α. Φυλαχτού Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο 2 που συνεδριάζει στη Λεμεσό από 9/02/2022

   Η. Γεωργίου, Π.Ε.Δ.

   Κ. Κωνσταντίνου Α.Ε.Δ.

   Μ. Παπαθανασίου Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα-Αμμόχωστο μέχρι 09/09/2023

   Ν. Γερολέμου, Π.Ε.Δ.

   Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη Α.Ε.Δ.

   Ν. Α.Π. Γεωργιάδης Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο μέχρι 31/08/2022

   Δ. Κίτσιος Π.Ε.Δ.

   Μ. Παπαδήμα-Λάρμου Α.Ε.Δ.

   Ειρ. Δημητρίου Παναγή Ε.Δ.

Back To Top