Από 23 Απριλίου,2024 η σύνθεση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου θα είναι η ακόλουθη:

1. Στάλω Τσιβιτανίδου-Κίζη, Π.Ε.Δ.

2. Μαρίνα Ιεροκηπιώτου, Α.Ε.Δ.

3. Χριστίνα Γ. Ππεκρή, Ε.Δ.

4. Βασίλης Άγγελος Λοΐζου, Ε.Δ.

5. Πέτρος Θεοφίλου, Ε.Δ.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top